شخصی

رایگان
 • 1 sub-domain
 • 10 email addresses
 • Unlimited Bandwidth
 • 20GB Storage
 • 24/7 Customer Support
+ آپشن های بیشتر

اگر آپشن های بیشتری نیاز دارید تجاری یا ارگانی را مد نظر قرار دهید

انتخاب

تجاری

۲۹۹ هزار تومان/ماهانه
 • FREE custom domain
 • Unlimited email addresses
 • Unlimited Bandwidth
 • 24/7 Customer Support
+ آپشن های بیشتر
انتخاب

ارگانی

۵۰۰ هزار تومان/ماهانه
 • FREE custom domain
 • Unlimited email addresses
 • Unlimited Bandwidth
 • 200GB Storage
 • No Support Ads
 • 24/7 Customer Support
+ آپشن های بیشتر
انتخاب